Naar inhoud (navigatie overslaan)

Maak jouw website toegankelijk voor iedereen

Wij helpen jou met het toegankelijk maken van jouw website, webshop of applicatie.

Het toegankelijk maken van websites en applicaties vereist een gestructureerde aanpak. We kunnen je hierbij helpen door het gehele traject te begeleiden, uit te voeren en op te leveren.

Veelgestelde vragen

Heeft u verder nog vragen?
Wij geven graag antwoord via een gesprek.

WCAG 2.1 AA is een internationale standaard voor toegankelijkheid. Deze standaard is opgesteld door de W3C (World Wide Web Consortium). De W3C is een internationale organisatie die zich bezig houdt met het ontwikkelen van standaarden voor het internet.

Over de inhoud van alle opgezette regelgeving, kunt u terecht op de volgende websites:

Hoe ziet een WCAG traject er uit bij Dragon Media Group?

Inventarisatie van de inhoud

De eerste stap in het toegankelijk maken van uw website is de inventarisatie van de inhoud. Wij inventariseren de inhoud van uw website en maken een lijst van alle pagina’s en de inhoud van deze pagina’s en hoe deze linken naar elkaar. Hierbij is het belangrijk dat wij ook inhoudelijk op de hoogte zijn van uw organisatie, zodat wij verbetervoorstellen kunnen doen in bijvoorbeeld de navigatiestructuur.

Rapportage opstellen (volgens WCAG-EM)

Na het inventariseren van de inhoud van een website maken wij een rapportage op. In deze rapportage staat een overzicht van alle pagina’s en de inhoud van deze pagina’s. Daarnaast staat er een overzicht van de verbetervoorstellen die wij hebben gedaan. Deze verbetervoorstellen zijn gebaseerd op de wet digitale toegankelijkheid en de richtlijnen van de W3C volgens de WCAG 2.1 AA normering.

Het opstellen van de rapportage gebeurd volgens de WCAG-EM standaard. Dit is een standaard gemaakt voor W3C en beschrijft hoe een rapportage opgesteld moet worden.

Uitvoering verbetervoorstel

Na het opleveren van de rapportage zorgen wij uiteraard ook voor de uitvoering. Met getrainde front- en backend programmeurs zorgen wij ervoor dat de website voldoet aan de wet digitale toegankelijkheid. Tijdens het uitvoeren van het verbetertraject wordt er meegekenen door de auditeur en wordt het proces nauwlettend in de gaten gehouden.

Hercontrolle en bewijs van compliance

Na uitvoering wordt er intern een hercontrole gedaan op de volledige omgeving. Dit zorgt voor een éénduidige opzet van de website. Veel partijen voeren de verbeteringen op individuele pagina’s uit, maar dit is niet de bedoeling. De verbeteringen moeten op de gehele omgeving worden doorgevoerd. Daarnaast zorgen wij voor een bewijs van compliance. Dit is een bewijs dat uw website voldoet aan de wet digitale toegankelijkheid.

Bij Logius aanmelden (overheid)

Als (Semi-)overheid organisatie bent u naast de bovengenoemde voorstellen ook verplicht om uw website aan te melden bij Logius. Dit is een verplichting die is opgelegd door de overheid.

Aanvraag bij stichting drempelvrij (optioneel)

Het is mogelijk om uw website aan te melden bij de stichting drempelvrij. Dit is een stichting die zich inzet voor een toegankelijke digitale samenleving. Als de website is aangemeld bij de stichting drempelvrij, dan wordt de website opgenomen in de drempelvrij index. Dit is een index waarin alle toegankelijke websites staan. Dit is een handige index voor mensen met een beperking.

Neem contact op

Geen zin in formuliertjes?

Je kunt ons ook een mailtje sturen op info@dmg.nu. Noteer daar zoveel mogelijk informatie zodat wij een goede inschatting kunnen maken. Binnen 3 werkdagen zullen we reageren op jouw inzending!

Terug naar begin van de pagina