Defysio.nl

Dragon Media Group heeft deze website in samenwerking met De Fysio tot werkelijkheid gebracht.

Door middel van overzichtelijke tabjes aan het hoofd van de pagina, kan er makkeljk worden gezocht naar de juiste informatie.

De medewerkers van De Fysio zijn ook op de website te vinden in een voorstel pagina, deze is heel ingenieus in elkaar gezet door te kunnen klikken op een foto van de medewerker.


De fysio

De fysio

De website die hiernaast te zien is, is de homepagina van DeFysio. Deze is met uiterste voorzichtigheid in elkaar gezet voor maximale prestatie.