Hamershofacties.nl

Hamershofacties.nl is een actie van Winkelcentrum Leusden. Mensen krijgen bij besteding van 10 euro of meer bij winkels in de hamershof een kaartje met een code. Deze kunnen ze invullen op hamershofacties.nl.

Het systeem op de website controleert dan of ze een prijs hebben gewonnen, en waar ze deze prijs kunnen ophalen. Vervolgens krijgen de bezoeker en de winkel allebei een mailtje dat er een prijs is gewonnen.

Dragon Media Group B.V. heeft de gehele website geprogrammeerd. De administrator van hamershofacties.nl kan zelf winkels en prijzen toevoegen en codes koppelen in het CMS.


De homepage

De homepage